Tuesday, June 22, 2010

சூப்பர் மார்க்கட்களை சூறையாடும் நவீன ராபின் ஹூட்கள்

தெஸ்சலோனிக்கி நகரத்தில் (வடக்கு கிரீஸ்) மீண்டும் இடதுசாரி அனார்கிஸ்ட் அமைப்பினரின் அரசியல் அதிரடி தாக்குதல். நகர மத்தியில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கட் ஒன்று பட்டப்பகலில் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. (அவர்கள் இதனை "Proletarian Shopping " என்று அழைக்கிறார்கள்.) திடுதிப்பென சூப்பர் மார்க்கட்டினுள் புகுந்த முகமூடி அணைந்த இளைஞர்கள் உணவுப் பொருட்களை கொள்ளையடித்து சென்றனர். போகும் பொழுது காசாளரிடம் இருந்த பணத்தை பிடுங்கி தெருவில் போட்டு எரித்து விட்டு சென்றனர். (அனார்கிஸ்ட்கள், கம்யூனிஸ்ட்கள் காசை தீமைகளின் சின்னமாக கருதுகின்றனர்.)

தமது அதிரடி அரசியல் நடவடிக்கை குறித்து அனார்கிஸ்ட்கள் வெளியிட்ட பிரசுரம் கீழே உள்ளது. அதன் சாராம்சம் பின்வருமாறு: "நாம் மக்களின் மீட்பர்களாக காட்டிக் கொள்ள விரும்பவில்லை. மக்களை அது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுமாறு தூண்டி விட விரும்பினோம். உணவுப்பொருட்கள் எமது தோழர்கள் மத்தியில் மட்டுமே பங்கிடப்பட்டது. எமக்காக இன்னொருவர் போராடுவார் என்ற மக்களை எதிர்பார்க்க வைப்பது எமது நோக்கமல்ல. மக்கள் தமக்காக தாமே போராட வேண்டும். காசு எரிப்பு ஒரு அடையாள எதிர்ப்பு நடவடிக்கையாகும். மக்களின் துன்பங்களுக்கு காசு காரணமாக இருந்துள்ளது.

சூப்பர் மார்க்கட் சூறையாடலின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
On 14/06/10 we stormed into a super-market of the chain Masoutis on M.Kyriakou street, we took basic need goods (olive oil, pasta, milk etc.) and destroyed the anti-theft systems and the surveillance camera while we also smashed the cashiers and burnt all the money they had inside.

From the beginning we had decided that the goods of the appropriation would be distributed among the comrades who participated, not outside the super-market. With this choice of ours we want to make clear that this, and other practices aim not at promoting some of us as saviours of the society – rather, we want society itself to familiarise itself with such practices and to embrace them without waiting for the “revolutionary” philanthropist/ friends of the poor. Especially in a period like this one, where the rottenness of the present system is pushing it toward collapse. As for the term “Robin Hoodies” (in Greek: Super-market Robins) we believe it consists another typical attempt to twist the meaning of such actions by Mass Media, which present comrades as some sort of elite stealing for the poor. In result, the distribution of the goods is presented in a way that refers to the narcosis and the passivity reflected in the thinking “someone will think-act-take care of us”.

We do not believe in a society of “weak-minded” people who must necessarily be ruled, as is wished by the ruling propaganda. We are happy when people walk on with the belief that their life belongs to them, away from mediators and needless gabble, when they organise under the premise of solidarity, anti-authoritarianism and self-organisation; under the guidance of active negation and attack. When they do not fall for the fallacy of the regime that “by helping each other we will scrape through the crisis”. It is important, finally that when distributing goods you have no way of telling if the recipients are indeed in solidarity, even if that is not active, or if they are just hypocrites taking care of themselves only – and perhaps even, in another case, they would be the first to inform to the police. Of course we applaud similar actions by comrades who distribute the goods: as as we said earlier the aims are the same.

The burning of money is a symbolic action speaking for itself. These little pieces of paper that turned into ashes within seconds have managed, in even less seconds, to destroy lives, relationships, to transform the human and her desires by transforming life into indexes, digitalising feelings and experiences, simplifying the feelings of joy and misery down to the dipole I have/ I have no money.

As for the action itself it took place exactly as planned. Our getaway was relaxed and with no unexpected incidents. We used bins to block off some roads precautionary while we made sure to know the movements of the cops before and during the action. It is telling that pigs of the Z force (motorcycle cops –trans.) were sitting around confused by the fountain on Egnatia Ave, obviously waiting for reinforcements and tried to approach only when we were already gone.

We are consciously and actively in solidarity with every other action sabotaging capitalism within the urban environment in which we act.

PS 1. A warning toward the “macho Greeks” who might want to become heroes: they’ll receive the treatment they deserve, exactly as it happened when one of them was spotted to be calling the cops – he was chased, along with the bunch who were about to intervene. But as the saying goes, “the mother of the fast one has never mourned”

PS 2. We can only laugh at the misinformation of the media about supposed clashes with repression forces, trolleys filled with goods that we never managed to hand out etc…

PS 3. Of course we support the appropriation of money for the needs of the movement, it is just that we wanted to give a different context to this particular action.

The thieves’ thieves
(Greek original communique is here)

1 comment:

மரா said...

எங்கேயிருந்து கிடைக்குது தலைவரே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செய்தியெல்லாம்.நன்றி